Adria Mobil og miljøet

Om Adria

Adria Mobil og miljøet

Vi er opmærksomme på, at opretholdelse af et sundt og sikkert levende miljø er en væsentlig forudsætning for udviklingen af vores aktiviteter - fremstilling og markedsføring af miljøvenlige produkter. Det er vores ret, forpligtelse og ansvar at gøre det muligt for nuværende og kommende generationer at leve i et sundt og uforurenet miljø. Adria-Mobil d.o.o. stræber efter at være et miljøvenligt selskab. Derfor forpligter virksomhedsledelsen sig til at overholde kravene i SIST EN ISO 14001: 2005 standarden, opfylde kravene i Republikken Slovenien og Den Europæiske Unions gældende lovgivning samt andre krav vedtaget af selskabet. 

Vi er forpligtet til at forsætte:

 • herunder at inkluderer økologi i vores udviklingsstrategi samt i vores årlige planer sammen med planlagte foranstaltninger, mål, ledere, operatøre af aktiviteter og deadlines for løbende at reducerer negative miljøpåvirkninger,
 • identificere of overvågening af miljøfaktorer, måling af miljøindikatorer og træffe passende foranstaltninger i tilfælde af uoverensstemmelser,
 • sikre en kotinuerlig forbedring af miljøledelsessystemet,
 • reducere mængden af affald og sikre genanvendelse heraf ved hjælp af særskilt affaldsindsamling,
 • stræbe efter rationel brug af energiprodukter og vand,
 • gennemførelse af passende miljøbeskyttelses uddannelser og øge medarbejdernes bevisthed om vores ansvar over for arbejdsmiljøet og det genneralle miljø,
 • samarbejde med interesserede interne og eksterne kunder,
 • drøfte miljøspørgsmål i samarbejde med vores leverandører og forhandlere,
 • periodisk meddele vores medarbejdere om resultaterne af miljøvurderinger,
 • begrænse brugen af miljøfarlige stoffer,
 • gennemførelse og støtte til forskning om reduktion af negativ miljøpåvirkning relateret til vores virksomhed, og
 • informere alle personer og juridiske enheder, der arbejder for virksomheden eller i dets navn, om vores miljøpolitik.

Miljøpolitikken er et dokument tilgængeligt for offentligheden. 

ADRIA MOBIL, d.o.o.
Managing Director
Sonja Gole, BSc (Econ)

Plus denne kode som skal lige efter starttagget :